© 2024 Stingray Studio

25.01.2019

ECSA Nezaradené 0

1150

Hlohovec, 1.12.2018

 

Prvé vzdelávacie aktivity projektu Akadémie finančného vzdelávania Slovenskej asociácie európskych štúdií sa ukazujú ako úspešné a žiaduce. Tridsaťpäť aktívnych stredoškolákov si vyskúšalo aké to je byť vyslancom cudzej krajiny obhajujúc finančné dopady migračnej krízy na jej rozpočet. Záujem účastníkov prekonal očakávania.

 

Lektori Akadémie finančného vzdelávania zahájili svoju odbornú a vzdelávaciu činnosť v spolupráci so Stredoškolskou študentskou úniou Slovenska. ŠUS je občianske združenie, ktoré sa už od roku 1998 zasadzuje a háji názory žiakov stredných škôl po celom Slovensku. Medzi aktivity únie primárne patrí všestranné vzdelávanie a rozvoj mládeže.

 

Na túto hodnotnú víziu nadviazala aj spolupráca medzi ŠUS a Slovenskou asociáciou európskych štúdií (ECSA) Slovakia. V rámci projektu Akadémia finančného vzdelávania, lektori z ECSA absolvovali poldenné (11.00 – 18.00) školenie študentov z celého Slovenska na tému Európske a medzinárodné aspekty finančnej gramotnosti. Podujatie sa uskutočnilo v Hoteli Stofing v Hlohovci za účasti pozorovateľky z OBESSU (Organising Bureau of European School Student Unions).

 

Stredoškoláci si vypočuli prednášku na tému finančných aspektov migrácie v 21. storočí, jej dôsledkoch pre Európu a Európsku úniu, spôsob financovania pomoci rozvojovým krajinám a zamysleli sa aj nad komparáciou možností riešenia potenciálnych finančných kríz spojených s migračnými vlnami. Na záver mali možnosť vyskúšať si zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a riešiť fiktívny prípad dopadu vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou na rozpočty susedných štátov.

 

Plodná diskusia medzi lektormi a študentmi po ukončení simulovaného zasadnutia priniesla pozitívne hodnotenie aktivity a ukázala veľký záujem mladých ľudí o dianie okolo seba. Účastníci predniesli niekoľko zaujímavých nápadov, ktoré sa rozhodli následne rozvinúť a tematike sa venovať aj v rámci ich projektov v súťaži stredoškolskej odbornej činnosti.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Galéria

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair