© 2024 Stingray Studio

12.02.2019

ECSA Nezaradené 0

1309

Podporte rozvojové aktivity Slovenskej asociácie európskych štúdií (ECSA Slovakia) formou  poukázania 2% dane

 

Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) sa uchádza o príspevok vo forme 2% dane z príjmu ako uchádzač zaradený do zoznamu uchádzačov o tento príspevok. V súvislosti s nadchádzajúcim obdobím podávania daňových priznaní si Vás dovoľujeme poprosiť o podporu aktivít a rozvojových zámerov nášho občianskeho združenia s primárnym cieľom rozvíjať európsku súdržnosť formou poukázanie 2 % z Vaše dane.

 

Údaje nášho občianskeho združenia:

Názov: Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia)

Sídlo: Pražská 11, 811 04 Bratislava

IČO: 36070637

Číslo účtu IBAN: SK48833000000029013941651

 

Aj Vašou podporou prispejete k ďalšiemu pozdvihnutiu aktivít nášho združenia.

 

Postup ako poukázať 2% z Vašej dane

 

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA,

 

uvediete vyššie uvedené údaje o našom občianskom združení ako prijímateľovi priamo v daňovom priznaní do už predtlačených položiek na poukázanie 2% – IV. Časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby

 

Vypočítajte si prosím Vaše 1% (alebo 2%) z dane. Minimálna výška predstavuje 8 €, celková poukázaná suma alebo súčet viacerých poukázaných súm môže byť aj menej ako sú 2% z Vašej dane. Potom už nepodávate žiadne iné tlačivo. Poukázať 1% (alebo 2%) môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 8 €  pre jedného prijímateľa.

 

Ak právnická osoba v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane . Podľa toho v daňovom priznaní, že poukazuje 1% alebo 2% z dane.

 

Ak ste ZAMESTNANEC,

 

ktorý požiadal (do 15.2.2019) svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“, zamestnávateľ Vám toto tlačivo vystaví a z neho si vypočítate 2% (alebo 3%). Poukázať % môžete aj viacerým prijímateľom, minimálne to však musí byť 3 €  pre jedného prijímateľa.

 

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali (kópiu potvrdenia doložíte k daňovému priznaniu), môžete poukázať 3% z Vašej dane.

 

Vyplňte prosím tlačivo o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby  uvedením Vašich identifikačných údajov spolu so sumou, ktorú poukazujete a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali (údaje o našom občianskom združení sú už predtlačené). Obe tlačivá (Vyhlásenie, Potvrdenie o zaplatení dane) doručte do 30.4.2019  na daňový úrad príslušný podľa miesta Vášho bydliska. Daňový úrad Vami darované 2% prevedie nášmu občianskemu združeniu.

 

Ak ste FYZICKÁ OSOBA,

 

ktorá si sama podáva daňové priznanie, uvediete údaje o našom združení ako prijímateľovi priamo v daňovom priznaní do už predtlačených položiek tlačiva. Vypočítajte si prosím Vaše 2% (alebo 3%) z dane. Minimálna výška predstavuje 3 € (pokiaľ sa splní táto podmienka, môže sa poukázať aj menej ako 2% z dane).

 

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali (kópiu potvrdenia doložíte k daňovému priznaniu), môžete poukázať 3% z Vašej dane.

 

Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby Typ A, vyplňte prosím položku na poukázanie 2% (alebo 3%)  – VIII. OddielVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 

Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby Typ B, vyplňte prosím položku na poukázanie 2% (alebo 3%) – XII. OddielVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona.

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska).

 

Všetky potrebné tlačivá nájdete na:

http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

Údaje nášho občianskeho združenia pre uvedenie v tlačivách:

Názov: Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia)

Sídlo: Pražská 11, 811 04 Bratislava

IČO: 36070637

Číslo účtu IBAN: SK48833000000029013941651

Galéria

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair