© 2023 Stingray Studio

Map

Contact Information

Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia)


Pražská 11

811 06 Bratislava I

Slovenská republika


+421 904 103 699 info@ecsa.sk www.ecsa.sk
Facebook Instagram

Contact Form

Message has been sent!

All inputs marked with * symbol are required!

All inputs marked with * symbol are required to send the form.

E-learning

Choose from the rich course list and try our e-learning. We guide you through the world of financial literacy from the beginning to cryptocurrencies. Do not hesitate to hit us up for more information.

E - l e a r n i n g

Partners

Join our partners!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair