© 2024 Stingray Studio

SAEŠ alebo aj ECSA Slovakia vznikla 29. júna 1999 a je jedným z najstarších občianskych združení podporujúcich európsku vzdelanosť a integráciu na Slovensku. Pôvodne bola etablovaná pri univerzite Komenského v Bratislave, dnes však funguje ako samostatný subjekt napĺňajúci svoje ciele prostredníctvom spoluprác s viacerými vedecko-výskumnými inštitúciami a organizáciami. Od svojho vzniku je tiež členom the European Community Studies Association (ECSA World), ktorá združuje 60 rovnomenných národných organizácií a tisícky odborníkov, výskumníkov a vedeckých pracovníkov v rámci celej Európy a sveta.

 

ECSA Slovakia má dlhoročnú aktívnu spoluprácu s Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež šport a kultúru Európskej komisie (DG EAC) a je súčinná pri zabezpečení programu Jean Monnet v rámci programu Erasmus+. Každoročne v spolupráci s Európskou komisiou organizuje medzinárodnú konferenciu Jean Monnet Conference, ktorá reaguje na aktuálne celosvetové otázky európskej integrácie. V roku 2010 až 2013 bola predsedníčka SAEŠ docentka Vlasta Kunová viceprezidentkou ECSA World. Pilotný projekt Jean Monnet Chair implementovaný na Univerzite Komenského v Bratislave v spolupráci so SAEŠ bol zaradený na zoznam 20 najlepších projektov na svete zostaveného Európskou komisiou.

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair