© 2021 Stingray Studio

Information

ECSA.SK

 

Dear colleagues and friends,

 

Welcome to the brand-new website of the European Community Studies Association (ECSA) Slovakia. During my professional career, I have had an opportunity to participate in many projects, undertake many leading roles within state bodies, non-governmental organizations or honorary committees. I have visited dozens international organizations‘ headquarters however, there is the softest spot for ECSA in my heart and not only because I stood at its establishment. I am privileged that the current leadership has decided to appreciate me with a position of the Honorary President. I hold this status in a great respect and a motivation to help the Association with all my strength. Thanks to ECSA, we have managed to contribute to wider eurointegration within Slovakia, we have attracted dozens of professors and professionals from all over the EU and partnered countries to Slovak universities and scientific bureaus. In cooperation with our partners we are able to intertwine theoretical education with practical internships in the EU institutions or to organize academic symposiums with an impact to the EU foreign policy direction. Being a member of the network connecting leading world academia professional on the EU affairs is a guarantee of reverence and a possibility of future development. I am looking forward to the next cooperation.

 

Assoc. Prof. Vlasta Kunova, PhD.

Honorary President

News

ecsa.sk

Legislatívny návrh pre ministra práce

17.12.2020

ECSA Nezaradené 0

350

Predloženie legislatívnych návrhov

ecsa.sk

Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých

10.12.2019

ECSA Nezaradené 0

539

V rámci projektu projektu „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých“, kód ITMS2014+ projektu: 314011L721, realizovala agentúra AKO, s. r. o. prieskum verejnej mienky, ktorého cieľom bolo zistiť, ako vníma široká verejnosť na území Slovenskej republiky osoby so zrakovým znevýhodnením sprevádzané vodiacimi psami. Ponúkame Vám správu z tohto prieskumu, ktorú nájdete v prílohe článku.

Podporte rozvojové aktivity Slovenskej asociácie európskych štúdií (ECSA Slovakia) formou poukázania 2% dane

12.02.2019

ECSA Nezaradené 0

528

Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) sa uchádza o príspevok vo forme 2% dane z príjmu ako uchádzač zaradený do zoznamu uchádzačov o tento príspevok. V súvislosti s nadchádzajúcim obdobím podávania daňových priznaní si Vás dovoľujeme poprosiť o podporu aktivít a rozvojových zámerov nášho občianskeho združenia s primárnym cieľom rozvíjať európsku súdržnosť formou poukázanie 2 % z Vaše dane.

All News

E-learning

Choose from the rich course list and try our e-learning. We guide you through the world of financial literacy from the beginning to cryptocurrencies. Do not hesitate to hit us up for more information.

E - l e a r n i n g

Partners

Join our partners!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair