© 2024 Stingray Studio

Information

ECSA.SK

 

Dear colleagues and friends,

 

Welcome to the brand-new website of the European Community Studies Association (ECSA) Slovakia. During my professional career, I have had an opportunity to participate in many projects, undertake many leading roles within state bodies, non-governmental organizations or honorary committees. I have visited dozens international organizations‘ headquarters however, there is the softest spot for ECSA in my heart and not only because I stood at its establishment. I am privileged that the current leadership has decided to appreciate me with a position of the Honorary President. I hold this status in a great respect and a motivation to help the Association with all my strength. Thanks to ECSA, we have managed to contribute to wider eurointegration within Slovakia, we have attracted dozens of professors and professionals from all over the EU and partnered countries to Slovak universities and scientific bureaus. In cooperation with our partners we are able to intertwine theoretical education with practical internships in the EU institutions or to organize academic symposiums with an impact to the EU foreign policy direction. Being a member of the network connecting leading world academia professional on the EU affairs is a guarantee of reverence and a possibility of future development. I am looking forward to the next cooperation.

 

Assoc. Prof. Vlasta Kunova, PhD.

Honorary President

News

ecsa.sk

Inovácie vo vzdelávaní realizované v rámci Programu Jean Monnet

18.10.2021

ECSA Nezaradené 0

1350

Európska únia ako medzinárodné spoločenstvo združujúce štáty Európy v rámci procesu európskej integrácie kladie dôraz nielen na ekonomickú integráciu, ale aj na prehlbovanie spolupráce v rôznych oblastiach. Jednou z takýchto oblasti je aj politika vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá v súlade so zásadou subsidiarity  patrí do pôsobnosti členských štátov, pričom Európska únia má podpornú úlohu a koordinačnú úlohu.

Finančná gramotnosť – inovačné vzdelávanie pre pedagógov

25.08.2021

ECSA Nezaradené 0

1526

Názov programu inovačného vzdelávania: Finančná gramotnosť, podnikateľské zručnosti a právo v každodennom živote.

Priebežná správa o projekte: „Promoting diversity and Non-Discrimination in Slovakia“

24.06.2021

ECSA Nezaradené 0

1205

Priebežná správa o projekte: „Promoting diversity and Non-Discrimination in Slovakia“

All News

E-learning

Choose from the rich course list and try our e-learning. We guide you through the world of financial literacy from the beginning to cryptocurrencies. Do not hesitate to hit us up for more information.

E - l e a r n i n g

Partners

Join our partners!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair