© 2024 Stingray Studio

E-learning

Choose from the rich course list and try our e-learning. We guide you through the world of financial literacy from the beginning to cryptocurrencies. Do not hesitate to hit us up for more information.

E - l e a r n i n g

Partners

Join our partners!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair