© 2019 Stingray Studio

Informácie

ECSA.SK

 

Milí priatelia,

 

vitajte na vynovenej stránke Slovenskej asociácie európskych štúdií (ECSA Slovakia). Za mojuprofesionálnu kariéru som mala možnosť podieľať sa na mnohých projektoch, pôsobiť v niekoľkýchorgánoch, čestných radách či navštíviť centrály desiatok organizácií. SAEŠ má však v mojom srdcišpeciálne miesto a to nie len preto, že som ju pomáhala zakladať. Som hrdá, že súčasné vedenie sarozhodlo poctiť ma funkciou čestnej predsedníčky, voči ktorej chovám hlboký rešpekt a o to viac sabudem snažiť asociácii pomáhať. Vďaka ECSA sa nám za dve dekády podarilo prispieť k eurointegráciiSlovenska, pritiahnuť mnohých profesorov, docentov či odborníkov z celej EÚ a partnerských krajínna slovenské univerzity a výskumné ústavy. V spolupráci s partnermi sme dokázali prepojiť teoretickéuniverzitné vzdelávanie s praktickými stážami v európskych inštitúciách či zorganizovať akademickésympóziá s dopadom na smerovanie európskej zahraničnej politiky. Byť členom siete organizáciízdružujúcich popredných svetových akademikov a odborníkov na európske témy je garanciouvážnosti a možnosti ďalšieho rozvoja. Teším sa na ďalšiu spoluprácu!

 

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

čestná predsedníčka

Aktuality

Podporte rozvojové aktivity Slovenskej asociácie európskych štúdií (ECSA Slovakia) formou poukázania 2% dane

12.02.2019

0

163

Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) sa uchádza o príspevok vo forme 2% dane z príjmu ako uchádzač zaradený do zoznamu uchádzačov o tento príspevok. V súvislosti s nadchádzajúcim obdobím podávania daňových priznaní si Vás dovoľujeme poprosiť o podporu aktivít a rozvojových zámerov nášho občianskeho združenia s primárnym cieľom rozvíjať európsku súdržnosť formou poukázanie 2 % z Vaše dane.

Panelová diskusia

12.02.2019

0

163

Panelovej diskusie sa zúčastnili Eva Arnoldová z úradu Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Zuzana Pavlíčková a Eduard Csudai zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny reprezentovali Ján Gabura, Michal Krivošík, Júlia Chorvátova a Ildiko Virágová – Milkovičová, Hana Jasencová – súdna znalkyňa pre odbor vodiace psy z Českej republiky, zástupcovia partnera projektu zo Slovenskej asociácie Európskych štúdií Vladislav Mičátek a Soňa Ondrášiková, zástupkyne VŠVAP Jarmila Virágová, Katarína Kubišová a Katarína Štulajterová a držiteľov vodiacich psov zastupovala Andrea Kujovičová.

ecsa.sk

Pozvánka: Worksop pre nevidiacich

25.01.2019

0

149

Pozývame Vás na otvorenú diskusiu určenú nielen majiteľom vodiacich psov.

Všetky aktuality

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair