© 2020 Stingray Studio

Informácie

ECSA.SK

 

Milí priatelia,

 

vitajte na vynovenej stránke Slovenskej asociácie európskych štúdií (ECSA Slovakia). Za mojuprofesionálnu kariéru som mala možnosť podieľať sa na mnohých projektoch, pôsobiť v niekoľkýchorgánoch, čestných radách či navštíviť centrály desiatok organizácií. SAEŠ má však v mojom srdcišpeciálne miesto a to nie len preto, že som ju pomáhala zakladať. Som hrdá, že súčasné vedenie sarozhodlo poctiť ma funkciou čestnej predsedníčky, voči ktorej chovám hlboký rešpekt a o to viac sabudem snažiť asociácii pomáhať. Vďaka ECSA sa nám za dve dekády podarilo prispieť k eurointegráciiSlovenska, pritiahnuť mnohých profesorov, docentov či odborníkov z celej EÚ a partnerských krajínna slovenské univerzity a výskumné ústavy. V spolupráci s partnermi sme dokázali prepojiť teoretickéuniverzitné vzdelávanie s praktickými stážami v európskych inštitúciách či zorganizovať akademickésympóziá s dopadom na smerovanie európskej zahraničnej politiky. Byť členom siete organizáciízdružujúcich popredných svetových akademikov a odborníkov na európske témy je garanciouvážnosti a možnosti ďalšieho rozvoja. Teším sa na ďalšiu spoluprácu!

 

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

čestná predsedníčka

Aktuality

ecsa.sk

Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých

10.12.2019

0

290

V rámci projektu projektu „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých“, kód ITMS2014+ projektu: 314011L721, realizovala agentúra AKO, s. r. o. prieskum verejnej mienky, ktorého cieľom bolo zistiť, ako vníma široká verejnosť na území Slovenskej republiky osoby so zrakovým znevýhodnením sprevádzané vodiacimi psami. Ponúkame Vám správu z tohto prieskumu, ktorú nájdete v prílohe článku.

Podporte rozvojové aktivity Slovenskej asociácie európskych štúdií (ECSA Slovakia) formou poukázania 2% dane

12.02.2019

0

372

Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) sa uchádza o príspevok vo forme 2% dane z príjmu ako uchádzač zaradený do zoznamu uchádzačov o tento príspevok. V súvislosti s nadchádzajúcim obdobím podávania daňových priznaní si Vás dovoľujeme poprosiť o podporu aktivít a rozvojových zámerov nášho občianskeho združenia s primárnym cieľom rozvíjať európsku súdržnosť formou poukázanie 2 % z Vaše dane.

Panelová diskusia

12.02.2019

0

374

Panelovej diskusie sa zúčastnili Eva Arnoldová z úradu Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Zuzana Pavlíčková a Eduard Csudai zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny reprezentovali Ján Gabura, Michal Krivošík, Júlia Chorvátova a Ildiko Virágová – Milkovičová, Hana Jasencová – súdna znalkyňa pre odbor vodiace psy z Českej republiky, zástupcovia partnera projektu zo Slovenskej asociácie Európskych štúdií Vladislav Mičátek a Soňa Ondrášiková, zástupkyne VŠVAP Jarmila Virágová, Katarína Kubišová a Katarína Štulajterová a držiteľov vodiacich psov zastupovala Andrea Kujovičová.

Všetky aktuality

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair