© 2024 Stingray Studio

Informácie

ECSA.SK

 

Milí priatelia,

 

vitajte na vynovenej stránke Slovenskej asociácie európskych štúdií (ECSA Slovakia). Za mojuprofesionálnu kariéru som mala možnosť podieľať sa na mnohých projektoch, pôsobiť v niekoľkýchorgánoch, čestných radách či navštíviť centrály desiatok organizácií. SAEŠ má však v mojom srdcišpeciálne miesto a to nie len preto, že som ju pomáhala zakladať. Som hrdá, že súčasné vedenie sarozhodlo poctiť ma funkciou čestnej predsedníčky, voči ktorej chovám hlboký rešpekt a o to viac sabudem snažiť asociácii pomáhať. Vďaka ECSA sa nám za dve dekády podarilo prispieť k eurointegráciiSlovenska, pritiahnuť mnohých profesorov, docentov či odborníkov z celej EÚ a partnerských krajínna slovenské univerzity a výskumné ústavy. V spolupráci s partnermi sme dokázali prepojiť teoretickéuniverzitné vzdelávanie s praktickými stážami v európskych inštitúciách či zorganizovať akademickésympóziá s dopadom na smerovanie európskej zahraničnej politiky. Byť členom siete organizáciízdružujúcich popredných svetových akademikov a odborníkov na európske témy je garanciouvážnosti a možnosti ďalšieho rozvoja. Teším sa na ďalšiu spoluprácu!

 

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

čestná predsedníčka

Aktuality

ecsa.sk

Inovácie vo vzdelávaní realizované v rámci Programu Jean Monnet

18.10.2021

0

1399

Európska únia ako medzinárodné spoločenstvo združujúce štáty Európy v rámci procesu európskej integrácie kladie dôraz nielen na ekonomickú integráciu, ale aj na prehlbovanie spolupráce v rôznych oblastiach. Jednou z takýchto oblasti je aj politika vzdelávania a odbornej prípravy, ktorá v súlade so zásadou subsidiarity  patrí do pôsobnosti členských štátov, pričom Európska únia má podpornú úlohu a koordinačnú úlohu.

Finančná gramotnosť – inovačné vzdelávanie pre pedagógov

25.08.2021

0

1593

Názov programu inovačného vzdelávania: Finančná gramotnosť, podnikateľské zručnosti a právo v každodennom živote.

Priebežná správa o projekte: „Promoting diversity and Non-Discrimination in Slovakia“

24.06.2021

0

1253

Priebežná správa o projekte: „Promoting diversity and Non-Discrimination in Slovakia“

Všetky aktuality

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair