© 2024 Stingray Studio

SAEŠ sa prostredníctvom svojich aktivít snaží napĺňať ciele vytýčené ECSA World ako aj stanovami ECSA Slovakia. Najmä však:

 

 • vedecko-vzdelávacia činnosť v jednotlivých oblastiach európskej integrácie, najmä v oblasti ekonómie, práva, politiky, kultúry a pod.;
 • integrácia a koordinácia spolupráce medzi univerzitami, vedecko-výskumnými inštitúciami a jednotlivcami rozvíjajúcimi štúdium Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike;
 • rozvoj a koordinácia spolupráce s univerzitami, vedecko-výskumnými inštitúciami, vedcami zaoberajúcimi sa európskou integráciou v zahraničí, ako aj s inštitúciami EÚ;
 • podpora rozvoja ekonomických, politických, právnych predpokladov vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie prostredníctvom rozvoja interdisciplinárneho výskumu v týchto oblastiach;
 • popularizácia poznatkov o EÚ, jej integrácii a globalizácii.

 

SAEŠ je neziskovou asociáciou od svojho vzniku a je financovaná z grantovej činnosti, príspevkov svojich členov a formou 2% z dane.

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

 • Institute 4 Academy
 • Inštitút finančného vzdelávania
 • Stredoškolská študentská únia Slovenska
 • Študentská rada vysokých škôl
 • ELSA SLOVENSKO
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
 • Univerzita Mateja Bela
 • Fakulta managementu UK
 • Jean Monnet Chair