© 2021 Stingray Studio

News

Priebežná správa o projekte: „Promoting diversity and Non-Discrimination in Slovakia“

24.06.2021

stingray Nezaradené 0

58

Popis článku...

Ministerstvá i poslanci NR SR sa zaoberajú návrhmi na odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých a pravidiel pre využívanie vodiacich psov ako kompenzačných pomôcok

13.05.2021

ECSA Nezaradené 0

106

Popis článku...

ecsa.sk

Pozvánka: Scientic Research Conference to commemorate The Day of Europe (10.5.2021, 13:00)

25.04.2021

ECSA Nezaradené 0

141

Pozvánka: Scientic Research Conference to commemorate The Day of Europe (10.5.2021, 13:00).

ecsa.sk

Legislatívny návrh pre ministra práce

17.12.2020

ECSA Nezaradené 0

504

Predloženie legislatívnych návrhov

ecsa.sk

Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých

10.12.2019

ECSA Nezaradené 0

706

V rámci projektu projektu „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých“, kód ITMS2014+ projektu: 314011L721, realizovala agentúra AKO, s. r. o. prieskum verejnej mienky, ktorého cieľom bolo zistiť, ako vníma široká verejnosť na území Slovenskej republiky osoby so zrakovým znevýhodnením sprevádzané vodiacimi psami. Ponúkame Vám správu z tohto prieskumu, ktorú nájdete v prílohe článku.

Podporte rozvojové aktivity Slovenskej asociácie európskych štúdií (ECSA Slovakia) formou poukázania 2% dane

12.02.2019

ECSA Nezaradené 0

635

Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) sa uchádza o príspevok vo forme 2% dane z príjmu ako uchádzač zaradený do zoznamu uchádzačov o tento príspevok. V súvislosti s nadchádzajúcim obdobím podávania daňových priznaní si Vás dovoľujeme poprosiť o podporu aktivít a rozvojových zámerov nášho občianskeho združenia s primárnym cieľom rozvíjať európsku súdržnosť formou poukázanie 2 % z Vaše dane.

Panelová diskusia

12.02.2019

ECSA Nezaradené 0

622

Panelovej diskusie sa zúčastnili Eva Arnoldová z úradu Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Zuzana Pavlíčková a Eduard Csudai zo Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny reprezentovali Ján Gabura, Michal Krivošík, Júlia Chorvátova a Ildiko Virágová – Milkovičová, Hana Jasencová – súdna znalkyňa pre odbor vodiace psy z Českej republiky, zástupcovia partnera projektu zo Slovenskej asociácie Európskych štúdií Vladislav Mičátek a Soňa Ondrášiková, zástupkyne VŠVAP Jarmila Virágová, Katarína Kubišová a Katarína Štulajterová a držiteľov vodiacich psov zastupovala Andrea Kujovičová.

ecsa.sk

Pozvánka: Worksop pre nevidiacich

25.01.2019

ECSA Nezaradené 0

556

Pozývame Vás na otvorenú diskusiu určenú nielen majiteľom vodiacich psov.

Príležitosti a nástrahy finančného trhu

25.01.2019

ECSA Nezaradené 0

542

Úspešná poldenná prednáška v Hlohovci odmenila ECSA Slovakia nevídaným záujmom o finančnú gramotnosť v jej širšom zmysle.

Hlohovecké zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN

25.01.2019

ECSA Nezaradené 0

502

Prvé vzdelávacie aktivity projektu Akadémie finančného vzdelávania Slovenskej asociácie európskych štúdií sa ukazujú ako úspešné a žiaduce

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair