© 2024 Stingray Studio

12.02.2019

ECSA Nezaradené 0

1750

Panelová diskusia

Publikované 15. decembra 2018 od Katarína Štulajterová

 

Panelovej diskusie sa zúčastnili  Eva Arnoldová z úradu Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Zuzana Pavlíčková a Eduard Csudai zo Slovenského národného strediska pre  ľudské práva, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny reprezentovali Ján Gabura, Michal Krivošík, Júlia Chorvátova a Ildiko Virágová – Milkovičová, Hana Jasencová – súdna znalkyňa pre odbor vodiace psy z Českej republiky, zástupcovia partnera projektu zo Slovenskej asociácie Európskych štúdií Vladislav Mičátek a Soňa Ondrášiková, zástupkyne VŠVAP Jarmila Virágová, Katarína Kubišová a Katarína Štulajterová a držiteľov vodiacich psov zastupovala Andrea Kujovičová.

 

Úvod panelovej diskusie patril predstaveniu projektu a jeho cieľov zúčastneným panelistom. Pani Ondrášiková stručne zhrnula legislatívny rámec, týkajúci sa psov so špeciálnym výcvikom, pod ktoré patria aj vodiace psy.  Panelisti sa zhodli na tom, že legislatívna úprava, zaručujúca antidiskrimináciu držiteľom vodiacich psov je na Slovensku dostatočná. Príklady porušenia, ktoré uviedla pani Kujovičová, sú spôsobené neznalosťou legislatívy a jej nedodržiavaním. Zástupcovia ľudskoprávnych organizácií odporučili konkrétne postupy, ktoré môžu majitelia vodiacich psov uplatniť pri diskriminačnom správaní. Súčasťou odporúčaní bola aj realizácia osvetovej kampane pre verejnosť a podnikateľský sektor.

 

 

Druhá časť panelovej diskusie predstavila súčasné postavenie vodiaceho psa v legislatíve a z toho vyplývajúce pozitíva aj negatíva. Pokračovaním diskusie bude predstavenie legislatívnych úprav, týkajúcich sa vodiacich psov, odborníkmi zo zahraničia.

 

Projekt  „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých“,  je súčasťou Operačného programu  Efektívna verejná správa, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Cieľom projektu je optimalizácia procesov, skvalitnenie systémov a tvorba lepšej verejnej politiky v oblasti efektívneho využívania  prostriedkov na kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia a integrovaného prístupu zrakovo postihnutých do verejných priestorov.

 

 

Článok bol prevzatý zo stránky partnera na: https://bam.sk/pravnerady/panelova-diskusia/

Galéria

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair