© 2024 Stingray Studio

13.05.2021

ECSA Nezaradené 0

830

Pri príležitosti Svetového dňa vodiacich psov minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak navštívil Výcvikovú školu pre vodiace a asistenčné psy, kde si pozrel nielen priestory, v ktorých sa psy pripravujú na svoje budúce „povolanie“ ale diskutoval aj problémoch v súvislosti s pravidlami výcviku vodiacich psov ako aj bariérami začlenenia zrakovo postihnutých osôb do bežného života.  

 

„Dnešná milá návšteva z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny nás veľmi potešila. Na stretnutí sme diskutovali aj o chýbajúcej legislatíve na Slovensku. Už niekoľko rokov upozorňujeme na nedostatočnosť či kontroverznosť niektorých predpisov. Tešili by sme sa, keby bol otvorený konštruktívny dialóg na túto tému, ktorý by nastavil pravidlá napríklad k otázkam, aký pes môže byť vodiacim psom, prípadne aké podmienky musí pre tento status splniť, pretože v súčasnosti môže byť akýkoľvek pes vodiacim psom. Na stretnutí sme s pánom ministrom diskutovali aj o výstupoch európskeho projektu Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovanie bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých, v ktorom má škola s ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny uzatvorené memorandum o spolupráci, a  ktorého cieľom je upozorniť práve na tieto nedostatky v legislatíve,“ povedala riaditeľka Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy Jarmila Virágová.

 

Minister práce, sociálnych vecí SR reflektuje potrebu legislatívnych zmien a eviduje návrhy, ktoré predložila Slovenská asociácia európskych štúdií (ECSA Slovakia) a Výcvikovú školu pre vodiace a asistenčné psy koncom roka 2020 viacerým ministerstvám. Legislatívne návrhy sú výsledkom projektu s názvom „Tvorba a optimalizácia lepšej verejnej politiky v záujme odstraňovania bariér spoločenského začlenenia zrakovo postihnutých (kód ITMS 314011L721)“. Účelom legislatívnych návrhom je prostredníctvom úpravy viacerých zákonov skvalitniť život osôb s ťažkým, konkrétne zrakovým postihnutím a uľahčiť ich začlenenie do spoločenského života dôstojným spôsobom spolu s ich vodiacimi psami. Súčasne by tak bolo zabezpečené plnenie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vo vzťahu k Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Predložené návrhy na základe praktických skúseností riešia napríklad zákonné medzery v oblasti výcviku vodiacich psov, resp. psov so špeciálnym výcvikom všeobecne, ale aj problémy prístupu k doprave, do zdravotníckych zariadení a iné prekážky, ktoré kladie osobám s ŤZP do cesty často priamo legislatívna úprava či už svojou nejasnosťou alebo neefektívnosťou. S poľutovaním musíme konštatovať, že mnohé časti našej právnej úpravy hraničia s absurdnosťou.

 

„S pani riaditeľkou sme sa dohodli, že spoločne tento projekt vyhodnotíme a do leta si povieme, čo by psíky potrebovali. Zároveň sme pripravení spolupracovať na nastavení pravidiel tak, aby každý, kto potrebuje pomoc či už vodiaceho, alebo asistenčného psíka mal garanciu, že ten pes spĺňa všetky predpoklady,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

 

Aktuálne prebieha diskusia o premietnutí zásadných návrhov do slovenskej legislatívy aj na úrovni zainteresovaných ministerstiev ale aj diskusie s poslancami Národnej rady SR. Návrhy sú k dispozícii na web stránke https://ecsa.sk/wp-content/uploads/Legislat%C3%ADvne-n%C3%A1vrhy.pdf

 

Galéria

E-learning

Vyberte si z bohatého zoznamu kurzov a vyskúšajte si náš e-learning. Prevedieme Vás svetom finančnej gramotnosti od základov až po kryptomeny. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

E - l e a r n i n g

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

  • Institute 4 Academy
  • Inštitút finančného vzdelávania
  • Stredoškolská študentská únia Slovenska
  • Študentská rada vysokých škôl
  • ELSA SLOVENSKO
  • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
  • Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
  • Univerzita Mateja Bela
  • Fakulta managementu UK
  • Jean Monnet Chair